Warning: session_set_cookie_params(): Cannot change session cookie parameters when session is active in /customers/d/4/3/rmitcedu.se/httpd.www/booking_calendar/includes/application_top.php on line 166 Booking Calendar - Undervisningsplan
Bokningskalender Navigering                          MyDrive Trafikskola
Previous Month juni 2021 Next Month
mån tis ons tor fre lör sön
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Undervisningsplan

Undervisningsplan

MyDrive Trafikskola

Praktisk undervisningsplan B-körkort

Upprättat av Salam AlsaadiÖvning 1

Körställning


a) stol / bälte
b) reglage


Syfte:  Eleven skall förstå vikten av rätt körställning och betydelsen av att använda funktioner och skyddsutrustning på rätt sätt, för trafiksäker körning.
Målet är uppnått när eleven självständigt kan på ett rutinmässigt sätt: 
kan ställa in samtliga backspeglar så att rätt synfält erhålls utan att ändra körställning. Eleven skall kunna täcka in de döda vinklarna med huvudvridning. Eleven skall ha rätt avstånd till ratten och pedalerna så att bilen kan manövreras säkert. Eleven skall också hitta de vanligaste reglagen i bilen såsom blinkers och vindrutetorkare.
Självvärdering
Målet är uppnått när eleven kan bedöma sin förmåga eller sina begränsningar när det kommer till:
att kunna hitta en riktig körställning.
att kunna hitta och använda de olika manöver-, kontroll- och hjälporganen.

Genomförande:
I de här övningarna skjutsar läraren dig från trafikskolan till övningsområdet. När läraren skjutsar dig visar han/ hon dig rätt körställning och hur de hittar de olika manöver och hjälporgan i bilen samt hur man startar motorn. Sedan byter eleven plats med läraren och gör inställningar efter sin person. Som hjälpmedel använder vi PVL moment 1 och första körhäftet sid. 8, kkb s. 113-119, Lk 31-32.
Hänvisning
Kursplan B 2 kap. 2§ punkt 1 strecksats 4 och 5. PVL moment 1.
Övningsområde  Lugnt område, lite trafik, parkeringsplats.  Exempel på lämpliga platser: parkeringen vid Jakobsberg sjukhuset alternativ Mälarvägen.

Övning 2


Inledande manövrering


a) start/stannande
b) krypkörning/styrning


Syfte:
Eleven skall känna att den kan genomföra momentet på ett mjukt sätt och att armar och fötter kan arbeta ”någorlunda” oberoende av varandra.

Målet är uppnått när eleven självständigt kan och på ett rutinmässigt sätt: starta motorn och utföra en igångsättning utan ryck efter att trafiken bakåt har kontrollerats genom att titta i den inre backspegel, vänstra sidospegel och sist över axeln i den dödavinkeln och ge tecken vid start. Eleven skall kunna stanna mjukt med hjälp av broms och koppling och avsluta stannande så att bilen hindras att komma igång av sig själv. Eleven skall med konstant grund gas reglera hastigheten med koppling och kunna utföra mjuk och följsam rattning.

Självvärdering:

Målet är uppnått när eleven kan redogöra för sin förmåga: att kunna starta motorn, köra igång och stanna bilen mjukt utan motorstopp att kunna styra och krypköra så att styrning och pedalarbete sker oberoende av varandra

Genomförande:

I de här övningarna skjutsar läraren dig från trafikskolan till övningsområdet. När läraren skjutsar dig eller innan ni byter plats vid övningsområdet visar han/hon dig hur övningarna genomförs. I början på varje övning får du den hjälp du behöver men stor del består av självständiga övningar. När övningen är klar stämmer du tillsammans med läraren av om du uppnått målen. Ni diskuterar om metodik och utbildningstakt är rätt. Om du vill ändra något provar vi det. Om du och läraren har olika åsikt diskuterar ni detta. Du kan få hemuppgifter som att läsa i Kör- eller Teoribok eller uppgifter för hemträningen.

Hänvisning:
Kursplan B 2 kap. 2§ punkt 1 strecksats 1, 3, 11. punkt 3 Som hjälpmedel använder vi PVL moment 2 och första körhäftet sid. 9-13

Övningsområde:
Lugnt område med lite trafik.t.ex. Mälarvägen


Övning 3

Växling


a) uppväxling
b) bromsning
c) nedväxling


Syfte: Att utveckla eleven i upp och ned växlingar, så att dessa löper lugnt och smidigt Vidare, öva eleven i tekniken att bromsa och växla ner parallellt. Eleven skall dessutom med sitt växelval i förhållande till hastighet köra bilen på ett kontrollerat och miljömedvetet sätt. 

Målet är uppnått när eleven självständigt kan:  starta på ettan och växla redan efter två till tre billängder. Kunna accelerera till rätt hastighet snabbt och avsluta på så hög växel som är lämpligt. Eleven skall sedan lära sig hoppa över de växlar som ej behövs. Eleven skall kunna bromsa mjukt och stanna vid mål utan att trycka ner kopplingen för tidigt och förstå att man kan stanna på alla växlar. Eleven skall ha god uppmärksamhet bakåt vid inbromsningen. Eleven skall också kunna bromsa ner farten och växla ner till lämplig växel som gör att bilen orkar köra vidare på ett säkert sätt ut i korsningen. Eleven skall utföra nerväxlingen med bibehållen bromsberedskap fram mot korsning och våga släppa kopplingen för att ta hjälp av motorbromsen.

Självvärdering:
Målet är uppnått när eleven kan värdera sin förmåga eller sina begränsningar när det gäller: att kunna de olika växlarnas läge samt när upp- och nedväxling bör ske. att mjukt hantera bromspedal, växelspak, kopplingspedal och gaspedal vid upp- och nedväxling utan att blicken lämnar vägbanan. att kunna accelerera snabbt till normal körhastighet och växla till högsta möjliga växel. att kunna utnyttja rörelseenergin i fordonet så att bränsleförbrukningen minskar.

Genomförande:
I de här övningarna skjutsar läraren dig från trafikskolan till övningsområdet. När läraren skjutsar dig visar han/hon dig hur övningen genomförs. Vid uppväxlingen kör vi på en lång raksträcka med lite trafik. Upprepade gånger får du öka farten och växla upp och därefter stanna. Vid inbromsning kör vi på en lång raksträcka med lite trafik. Upprepade gånger får du stanna samt stanna mot ett mål som du och/eller din lärare bestämmer. Mot slutet av övningen kommer du att få stanna från olika hastigheter och i olika lutningar. Du får den hjälp du behöver, men en stor del av övningen sker självständigt. Vid nedväxling kör vi på en lång raksträcka med lite trafik. Du får upprepade gånger minska hastigheten och därefter växla ned till för farten rätt växel. Mot slutet av övningen kommer du att minska hastigheten till olika hastigheter innan nedväxling. Du får hjälp den hjälp du behöver men en stor del av övningen sker självständigt. Vid nedväxling före sväng får du öva två huvudmetoder att bromsa in inför en korsning. En metod som du använder vid fri sikt och en annan metod som du använder när sikten är skymd. Som hjälpmedel använder vi PVL moment 3 och första körhäftet Sid. 14-18, kkb 218-219

Hänvisning:
Kursplan B 2 kap. 2§ punkt 1 strecksats 3,14. Punkt 3 och 5.

Övningsområde: Långa breda gator med lite eller ingen trafik till en början, och därefter större kvarter med bra sikt. t.ex. Mälarvägen


Övning 4

Lutning

a) motlut
b) medlut 

Syfte: 
Med bibehållen kontroll över fordonet och över omgivande trafik, kunna starta i med- och motlut.

Målet är uppnått när eleven självständigt kan på ett trafiksäkert och miljömedvetet sätt. Eleven självständigt i svagt motlut kan släppa bromsen och hålla bilen stilla med hjälp av koppling och gas medan trafiken kontrolleras och sedan kan sätta igång bilen mjukt så att bilen inte rullar mer än 10 cm. I kraftigare backe skall eleven kunna ställa ifrån sig bilen med hjälp av parkeringsbroms och växla så att den inte kan komma igång av sig själv. Därefter skall eleven kunna starta bilen och med hjälp av grund gas och koppling söka det drag läge där bilen kan hållas stilla medan parkeringsbromsen släpps och man kontrollerar trafiken. Eleven skall kunna ge start tecken och mjukt rulla igång bilen. Eleven skall kunna göra en uppfångning och hålla bilen stilla en kort stund utan hjälp av någon broms medan hon kontrollerar trafiken i en korsning i uppförslutning. Eleven skall också självständigt kunna avgöra vilken av metoderna som passar till olika lutningar. I nedförsbacke skall eleven kunna välja vilken växel som passar med hänsyn till lutning och kontrollera trafiken medan man håller bilen stilla på fotbromsen, ge start tecken och sedan rulla igång genom att släppa bromsen först och när rätt hastighet uppnåtts släppa upp kopplingen. Eleven skall också kunna utföra start i medlut ned hjälp av parkeringsbromsen och med backväxeln och grund gas kunna hålla bilen stilla först och sedan lugnt backa uppför. Eleven ska kunna starta och köra ut bakom ett fordon såväl i en nedför- som uppförslutning.

Hänvisning:
Kursplan B 2 kap. 2§ punkt 1 strecksats 1-3, 12

Självvärdering:
Målet är uppnått när eleven kan bedöma sin förmåga eller sina begränsningar när det kommer till: att kunna starta i med- och motlut, såväl med som utan parkeringsbroms, medan övrig trafik uppmärksammas. att vid korta stopp i motlut också kunna göra uppfångning. att vid start i medlut kunna sätta igång bilen såväl framåt som bakåt, att kunna utnyttja motorbromsning och rörelseenergi så att bränsle inte slösas i onödan.

Genomförande:
I den här övningen skjutsar läraren dig från trafikskolan till övningsområdet. När läraren skjutsar dig eller innan ni byter plats vid övningsområdet visar han /hon dig hur övningen genomförs. Du får börja träna i mindre backar, i efterhand ökar lutningen. Du börjar med att göra upprepade start och stopp i mindre backar. Mot slutet gör du ”kort stoppet” strax före skymda korsningar. Vid start i medlut får du göra upprepade stopp i nedförsbackar med olika lutning. När lektionen är klar stämmer du tillsammans med läraren av om du uppnått målet. , instruktion och självständig tillämpning beroende på elevens förkunskaper. Som hjälpmedel använder vi PVL moment 4.första Körhäftet sid. 19-22

Övningsområde: 
Lugnt område med varierande med och motlut t.ex. Mälarvägen


Övning 5

Manövrering


a) backning
b) vändning 
c) parkering

Syfte: 
Att eleven ska få känsla för bilens längd och bredd samt bilens utrymmeskrav. Vidare, att eleven lär sig att manövrera bilen på ett kontrollerat sätt i situationer, både framåt och bakåt, där utrymmet är begränsat. 

Målet är uppnått när eleven självständigt kan:  Eleven vet vilken sikt bilen har framåt respektive bakåt och eleven sitter rätt efter siktförhållandena vid backning genom att vända sig och inte backa med speglarna genom att titta bakåt genom bakrutan med stöd av passagerare sätet till din arm. Eleven skall i krypfart kunna backa rakt med åtföljande sväng i 90 grader och sedan kunna köra rakt igen. Eleven skall kunna flytta bilen i sidled från en parkeringsruta till en annan och även kunna justera bilen åt sidorna så att man står så rakt som möjligt i sin parkeringsruta. Eleven skall kunna utföra en sax vändning på en normalbredd väg och klara av att rätta på hjulen innan backningen utförs så att man förhindrar onödigt slitage på däcken. Eleven skall också göra vändningar på tre vägs- och fyrvägskorsningar och vara noga med att hålla lågt tempo så att man hinner kontrollera alla risker och väja för all trafik. Backningen skall avslutas 10–20 meter in på den nya vägen och max 30 cm från kanten. Kommer eleven för nära eller för långt ifrån skall hon kunna justera så att hon avsluta snyggt. Eleven skall veta att det är startplikt med teckengivning när man skall köra framåt igen. Eleven skall kunna göra en U-sväng och veta var och när en sådan är lämpligt att genomföra. Eleven skall veta vilken sida som är lättast att välja bredvid en ensam bil och kunna avsluta så mycket som möjligt i mitten av rutan men så att alla kan komma i och ur bilarna. Eleven skall även kunna köra och backa in mellan två bilar, samt utföra justering i sidled så att parkeringen avslutas snyggt. Eleven skall kunna parkera på gata så att hon både kan köra in och backa in beroende på avstånd i luckan och förstå bilens svängradie så att man inte skadar sitt eller andras fordon.

Självvärdering: Målet är uppnått när eleven kan redogöra för sin förmåga eller sina begränsningar när det kommer till: att kunna inta lämplig körställning för backning och utföra rak backning och backning i sväng med åtföljande rak backning. att kunna bedöma fordonets begränsning i sid- och längdled, hjulens väg och bilens vridningspunkt så att hon kan manövrera bilen vid backning, vändning och parkering.

Genomförande: I den här övningen skjutsar läraren dig från trafikskolan till övningsområdet. När läraren skjutsar dig eller innan ni byter plats vid övningsområdet visar han/hon dig rätt körställning och berättar om vikten av att ha en riktpunkt vid backning. Först får du backa rakt och därefter mot ett mål, som du ska svänga och sedan räta upp bilen mot. Du får backa båda i höger och i vänstersväng.

Hänvisning: Kursplan B 2 kap. 2§ punkt 1 strecksats 3, 13, punkt 3 och 5. 3 kap. 2§ punkt 3 och 5. Som hjälpmedel använder vi PVL moment 5 och Första Körhäftet sid. 23-25, Lks. 33-35

Övningsområde: Mindre trafikerade områden för de grundläggande övningarna t.ex. Engelbrekts vägen, Hammarvägen, Sturevägen i jakobsberg.


Övning 6

Vård och kontroll


a) funktion/vård
b) säkerhetskontroll 

Syfte: 
Att få eleven medveten om hur fordonets skick påverkar säkerhet, ekonomi och miljö.  Och att även brister i fordonets funktion kan resultera i överraskande situationer i trafiken. 

Målet är uppnått när eleven självständigt kan:  ange vilka krav som ställs på bilens beskaffenhet och utrustning. vanemässigt genomföra en inre eller yttre säkerhetskontroll samt att upptäcka och åtgärda eventuella fel och brister som skulle kunna äventyra säkerheten. Eleven kan utföra en kontroll på bilens belysning både framtill och baktill, samt veta vilka lampor som är vilka. Eleven skall också veta vilka krav som ställs på däcken och inom vilka datum man får använda sommar- respektive vinterdäck, samt kunna kontrollera att däcken har rätt mönsterdjup för respektive årstid och i övrigt är oskadda med rätt lufttryck. Eleven skall kunna utföra en inre kontroll som innefattar bromsar, vindrutetorkare, fläktanordningar vanemässigt kontrollera nivån på bromsvätska, kylarvätska, motorolja, styrservovätska och spolarvätska samt fylla på vid behov. kan använda reglage och avläsa instrument. kan placera och förankra last och passagerare på ett trafiksäkert sätt. kan ange hur en släpvagn kopplas till bilen, hur lastens placering kan påverka köregenskaperna, krav på körkortsbehörigheter för körning med släp samt kontrollampor. Eleven skall också kunna öppna bilens motorhuv och kunna kontrollera de olika påfyllningsställena för respektive vätskor. Säkerhetskontrollen ska vara rutinerad och intensiv och det ska ta ca 4 minuter.

Självvärdering Målet är uppnått när eleven kan bedöma sin förmåga eller sina begränsningar när det kommer till: att efter utbildningen kunna vara klar över bilens beskaffenhet och utrustning. att vanemässigt kunna utföra en säkerhetskontroll och då kunna upptäcka och åtgärda eventuella fel och förslitningar som annars skulle kunna äventyra trafiksäkerheten eller miljön. att kunna placera och förankra last på ett trafiksäkert sätt.

Genomförande: När eleven gör en säkerhetskontroll får hon lära sig den dels genom instruktion och genom att läsa en manual samt utföra den självständigt. Den praktiska delen gällande moment 6 finns med under hela utbildningens gång. Som hjälpmedel använder vi PVL moment 6 och första Körhäftet sid. 26-29, körkortsboken sid. 113-147.

Hänvisning: Kursplan B: 2 kap. 2§ punkt 2. Undervisningsplan teori garagelektion.

Övningsområde: Bensinstation, parkeringsplats.


Övning 7

Samordning/ bromsning

a) avsökning/ riskbedömning
b) samordning/motorik
c) acceleration 
b) hård bromsning 

Syfte: 
Kontrollera att övningarna 1–5 fungerar självständigt.  Att öka elevens förmåga till tidig informationsinhämtning som grund för bedömningar.  Att eleven kan accelerera effektivt upp till lämplig hastighet och därefter, med rätt växelval framföra fordonet på ett trafiksäkert och miljöriktigt sätt  Att eleven kan genomföra en hård, effektiv inbromsning från olika hastigheter. 

Målet är uppnått när eleven självständigt kan:  Eleven kan samordna manövreringen av bilen, uppmärksamhet och teckengivning utan kursavvikelse. Eleven skall våga accelerera efter sväng eller utfart så att bakomvarande fordon inte hindras, men helst inte överskrida 3000 varv och välja växlar så att man inte onödigtvis belastar miljön. Eleven skall också kunna anpassa gaspådraget så att jämn hastighet hålls. Eleven skall kontrollera i speglarna med jämna mellanrum. Eleven skall kunna inta olika former av handlingsberedskap beroende på risker i olika situationer. Kunna skilja på när man bara behöver släppa gasen samt när man behöver vara beredd på bromsen och kanske till och med vara beredd på både broms och koppling. Dessutom skall eleven kunna nalkas en skymd korsning och gå ner i krypkörning för att slippa stanna om så är möjligt i skymda korsningar. Nu skall eleven våga göra hårda panikbromsningar till stillastående så att ABS-systemet går in.

Självvärdering: Målet är uppnått när eleven kan redogöra för sin förmåga eller sina begränsningar när det kommer till: att kunna manövrera och använda olika reglage och manöverorgan utan att uppmärksamheten försämras eller kursen avviker. att kunna upptäcka och identifiera sådana situationer som kan utvecklas till en eller flera faror. att kunna göra snabba accelerationer och hårda inbromsningar från olika hastigheter.

Genomförande: Läraren instruerar eleven och eleven utför övningarna självständigt. Vid behov demonstrerar läraren t ex. bromsningarna.  Som hjälpmedel använder vi PVL moment 7 och första Körhäftet s.30-31, Körkortsboken s.120-131, 192-199. Lk s. 27-30. Hänvisning Kursplan B: 2 kap. 2§ punkt 3, 4. 3 kap. 2§ punkt 3,6

Övningsområde: Områden som använts under tidigare övningar. Raka och ringa trafikerade vägar vid acceleration och hård bromsning.  t.ex. Viksjö leden, Mälarvägen


Övning 8

Inledande tätort

a) avsökning/ riskbedömning
b) hastighetsanpassning
c) placering 
d) väjningsregler 

Syfte: 
Att öka avsökningsrutinerna så de underlättar elevens beslut i tätbebyggt område och så denne utifrån sikt, väjningsregler och trafik anpassar hastigheten för att hinna med att tydligt visa sin avsikt med hjälp av fart, tecken och placering. 

Målet är uppnått när eleven självständigt kan:  Eleven har lärt sig att göra fortlöpande kontroller på bakomvarande trafik. Eleven kan välja rätt placering med hänsyn till väg, trafik och siktförhållanden speciellt på små dubbelriktade gator. Eleven skall ha kontroll i inre respektive yttre spegeln innan teckengivning och placering. Kunna välja rätt hastighet efter situation utan att köra överdrivet långsamt men ändå så att det finns möjlighet att stanna inom överblickbar körbana och innan förutsägbara hinder. Alltså kunna köra med fantasi och lista ut vad som kan vara farligt och inta beredskap för detta. Eleven skall kunna tillämpa de regler som gäller vid möte speciellt vid hinder och vara beredd på andra trafikanters eventuella felbeteenden. Eleven skall kunna minska hastigheten och om så krävs hinna stanna samtidigt som bakomvarande trafik kontrolleras. Eleven skall hålla sådan hastighet att hon hinner kontrollera alla riktningar i korsningen minst 2 ggr, även färdriktningen, innan hon svänger ut i den. Eleven skall kunna köra igång utan dröjsmål när trafiken tillåter speciellt på huvudleder. Eleven skall kunna upptäcka korsningar och skilja på utfart och korsning med hjälp av t.ex. skyltar och trottoarkanter. Eleven skall kunna skilja på och använda de olika trafikreglerna som gäller i korsningar, samt kunna anpassa sig mellan högt och lågt tempo beroende på regler och tydligt visa sina egna avsikter för tillämpning av väjningsregler. Eleven skall våga komma in som ett lamm och ut som ett lejon när hon har väjningsplikt. Eleven skall kunna ge tecken i god tid före sin manöver.

Självvärdering: Målet är uppnått när eleven kan värdera sin förmåga eller sina begränsningar när det kommer till: att kunna samordna tidigare inlärda färdigheter i en lugn trafikmiljö. att kunna upptäcka vägkorsningar, vägmärken och andra trafikanter. att kunna anpassa farten till olika förhållanden, utan att köra överdriver långsamt. att kunna tillämpa de grundläggande placeringarna. att kunna tillämpa väjningsreglerna.

Genomförande: Läraren går igenom de olika trafikreglerna genom att rita. Sedan får eleven genomföra övningarna med instruktion i lugnare områden där man blandar huvudleder med högerregel. Det enklaste är att börja träna rakt fram och högersväng i korsningarna. När detta fungerar självständigt går man igenom vänstersväng. Man skall också blanda in övriga inlärda moment som t.ex. start i uppförsbackar och vändningar som eleven får utföra självständigt. Som hjälpmedel använder vi PVL moment 8 och första Körhäftet s.32-39, Körkortsboken s.22-47. Lk s.33-59

Hänvisning: Kursplan B: 2 kap. 2§ Punkt 3,4. 3 kap. 2§ punkt 3,6.

Övningsområd: Villaområde eller liknande som inte är för hårt trafikerat och som har korsningar med olika sikt, väjningsregler och storlek. T. ex Folkungevägen, Engelbrekts vägen, Margareta vägen, Sturevägen, ynglingaåren, Vasavägen, Frihetsvägen.


Övning 9

Mindre landsväg

a) avsökning/ riskbedömning
b) hastighetsanpassning 
c) placering 
d) väjningsregler 
e) järnvägskorsning 

Syftet
Att eleven ska förstå att uppmärksamheten långt fram är viktigt och miljöanpassat körsätt, placering och hastighet anpassning till väg, trafik och sikten, och att eleven för respekt till järnvägskorsningen så att han aldrig krockar med ett tåg.

Målet är uppnått när eleven självständigt kan:  Eleven kan använda tresekundersregeln gentemot framförande trafik. Eleven kan söka av vägen långt fram och anpassa hastigheten så att hon kan möta andra trafikanter på ett säkert sätt och med en hastighet som gör mötet säkert speciellt på smala landsvägar att sänka hastigheten och placera sig längst till höger i smala kurvor med skymd sikt. Eleven skall kunna bedöma kurvornas tvärhet så att hon kan placera bilen efter sikt och kunna bedöma när det är tillräckligt säkert att gena genom kurvan. Eleven skall våga stödja bilen med lagom gas i svängen. Eleven kan välja rätt hastighet så att mötet sker på lämpligast plats. Eleven skall kunna upptäcka en järnvägskorsning och anpassa hastigheten och växel efter sikt så att hon passerar på säkraste sättet. Eleven skall alltid se sig för i en sådan korsning oavsett vilka säkerhetsanordningar som finns så att hon kan lämna fri väg åt tåg.

Självvärdering Målet är uppnått när eleven kan bedöma sin förmåga eller sina begränsningar när det kommer till: att kunna samordna och tillämpa tidigare inlärda färdigheter på mindre landsväg, och därvid på ett riktigt sätt kunna anpassa hastighet och placering till sikt, väglag och övrig trafik. att på ett riktigt sätt kunna avläsa trafikmiljön. att kunna de bestämmelser sin gäller vid järnvägskorsning. att kunna hur man upptäcker, närmar sig och på ett säkert sätt passerar en järnväg.

Genomförande: Med hjälp av verktygslådan går lärare och elev igenom vilka skyltar och regler som gäller för övningen. Sedan får eleven en instruerad runda där hon får pröva på övningarna de gått igenom. Vid behov kan läraren demonstrera och även använda berättande körning för övningar som kan verka svårare som t ex. kurvtekniken. Eleven utför momentet tills övningarna är självständiga. Som hjälpmedel använder vi PVL moment 9 och första Körhäftet s.40-45, körkortsboken s.98-103. Lk s.49-45.

Hänvisning: Kursplan B: 2 kap. 2§ punkt 1 strecksats 12,13. 3 kap, 2 § punkt 1-10.

Övningsområde:  Mindre, smala och krokiga landsvägar. På någon av sträckorna där ska det finnas mötesplatser och järnvägsövergångar.  T.ex. Lennartsnäsvägen i Kungsängen, järnväg korsning i Sundbyberg


Övning 10

Stadstrafik

a) avsökning/ riskbedömning
b) hastighetsanpassning
c) högerregel 
d) huvudled 
e) trafiksignal 
f) enkelriktad gata 
g) cirkulationsplats 
h) körfält 
i) vändning/parkering 

Syfte: 
Att eleven genom goda avsökningsrutiner god hastighetsanpassning, och med konsekvent tillämpning av trafik och placeringsregler, agerar på ett integrerat och smidigt sätt med övrig trafik i stadsmiljö.

Målet är uppnått när eleven självständigt kan:  Eleven kan hålla rätt avstånd från bilar som stannats på vägen så att dörrarna kan öppnas utan att det blir ett tillbud. Eleven skall kunna komma tillbaka till höger sida vägen igen vid korsning och tydligt visa sin avsikt att hålla på de trafikregler som gäller i korsningen. Vid högersväng i korsning skall eleven kunna placera sitt fordon så nära höger kant av körbanan som är lämpligt och kunna hålla svängen så snäv som möjligt och inte utgöra hinder i korsningen. Eleven skall lämna cyklister och gående företräde som hon korsar, samt välja placering för fortsatt färd. Vid vänstersväng skall eleven kunna placera bilen så nära vägens mitt som är lämpligt eller välja vänster körfält om det finns fler. Eleven skall kunna väja för mötande trafik och stanna så att hon inte utgör hinder i vägkorsningen. Hon skall kunna släppa före mötande trafik, samt gående och cyklister. Eleven skall vid körning vid trafikljus veta vilka trafikanter som har grönt samtidigt med oss och använda de väjningsregler som gäller vid sväng. Eleven skall kunna avgöra om en gata är enkelriktad och placera bilen på vänster sida gatan vid vänstersväng i korsning. I cirkulationsplats skall eleven ta ner farten i god tid för att hitta en lucka att köra in i och försöka slippa stanna. Hon skall placera sig rätt och vara tydlig med tecken när man lämnar cirkulationsplatsen till ledning för de som vill köra in. Vid vänstersväng skall eleven köra in i körfältet närmast rondellen och kunna se sig för och blinka när hon byter körfält för att kunna lämna cirkulationsplatsen samt vara uppmärksam på oskyddade trafikanter varje gång man kör in i och ur en cirkulationsplats. Eleven skall kunna välja rätt körfält för olika färdriktningar när det finns fler att välja mellan. Eleven skall också kunna tolka och förstå skyltar mot olika mål och kunna genomföra säkra körfältsbyten med kontroll i både speglar och döda vinkeln. Hon skall också veta när omkörning på höger sida är tillåtet. Därefter skall hon våga accelerera in i det nya körfältet om möjligt. Eleven skall kunna välja var och hur hon kan vända om det behövs. Hon skall också kunna välja lämpligaste parkering.

Självvärdering:
Målet är uppnått när eleven kan bedöma sin förmåga eller sina begränsningar när det kommer till: att kunna uppmärksamma övrig trafik i stadsmiljö och anpassa farten till rådande förhållanden, att kunna placera bilen rätt före, i, efter och mellan gatukorsningar samt tillämpa de väjningsregler som gäller i korsningarna och tydligt visa sin avsikt att följa dem. att kunna hålla rätt avstånd till framförvarande och intilliggande trafik, på ett säkert sätt kunna byta körfält samt veta när omkörning på höger sida är tillåtet. att kunna tillämpa reglerna för vändning, stannande och parkering.

Genomförande:
Läraren går först igenom placeringar med hjälp av verktygslådan. Sedan Får eleven en instruerad runda på mer trafikerade gator. Läraren ökar svårighetsgraden allt eftersom eleven blir säkrare. Vid behov kan läraren demonstrera övningarna som t ex. vänstersväng i cirkulationsplats. När eleven självständigt tillämpar regler och placeringar, får denne lära sig att följa skyltar mot mål. I början kan det vara bra med berättande körning. Eleven får lära sig att vända vid behov och även kunna parkera självständigt. Som hjälpmedel använder vi PVL moment 10 och Körhäftet B s. 4-35. Körkortsboken s. 101-128. Lk s.48-73.

Hänvisning:
Kursplan B: 2 kap. 2§ punkt 3,5. 3 kap. 2§ punkt 1-10.

Övningsområde 
Områden med korsningar som har olika storlek och sikt, enkelriktade gator och trafikljus. Även cirkulationsplatser skall finnas. Trafiken skall vara mer intensiv än tidigare. Det ska finnas gator med ett och fler körfält. Dessutom bör det finnas gator som korsas av gång och cykelbanor t.ex. Folkungevägen, Engelbrekts vägen, Margareta vägen, Sturevägen, ynglingaåren, Vasavägen, Frihetsvägen

Övning 11

Landsväg


a) avsökning/ riskbedömning
b) hastighetsanpassning
c) placering 
d) påfart/avfart 
e) omkörning 
vändning/parkering 

Syfte: 
Eleven ska bli medveten om de risker som är förknippade med landsvägskörning och hur denne kan undvika dem. Eleven skall även förstå behovet av mycket god uppmärksamhet och ”framförhållning” (planering), då farten är hög. Eleven skall uppnå den nivå vad gäller bedömningar, så denne kan genomföra de moment som förekommer på landsväg på ett smidigt och trafiksäkert sätt 

Målet är uppnått när eleven självständigt kan:  Eleven kan hålla säkert avstånd till framförvarande med hänsyn till väder och väglag och hastighet. Hon skall kunna uppmärksamma framförvarande fordons avsikter sant anpassa körningen med hänsyn till stora och breda fordons avsikter samt anpassa körningen med hänsyn till stora och breda fordons behov av svängningsutrymmen. Eleven skall kunna ge tecken i god tid före sväng i korsning och ha kontrollerat trafiken bak innan. Sedan skall hon placera bilen så långt åt höger som är lämpligt och kunna använda vägrenen vid högersväng. Anpassa farten och växeln efter trafik och svängens tvärhetsgrad så att man kommer in säkert på den nya vägens högra körbana. Vid vänstersväng skall eleven kunna avgöra om det är tillräckligt säkert att genomföra med hänsyn till bakomvarande trafik. Är det för mycket trafik skall hon kunna genomföra alternativ istället för vänstersväng. Är det lugnt skall hon kunna blinka i god tid och placera bilen så nära mitten som är lämpligt för att om möjligt lämna utrymme för förbi körning på höger sida. Eleven skall kunna lämna mötande företräde utan att bli stående för länge och köra in på höger körbana på den nya vägen. När eleven kör påfart ut på en större väg med högre hastighet skall hon titta i alla riktningar i korsningen minst 2 gånger även vid högersväng och vara medveten om att det kan finnas stor chans att den korsande trafiken gör omkörningar och kan finnas i färdriktningen. Hon skall komma upp i fart snabbt när hon kör ut så att bakomvarande trafik inte störs. Eleven skall kunna göra säkra omkörningar av långsammare trafikanter och före omkörning placera bilen så att bästa siktsträcka erhålls. Eleven skall kunna genomföra omkörningen med acceleration, eller som flygande omkörning, och avslutas omkörning på säkert sätt utan att gå in för snävt. Eleven skall kunna avbryta omkörningen om förutsättningarna förändras. Eleven skall känna till var och när det är lämpligt att vända eller parkera på en landsväg. Hon skall veta hur hon med rätt avsökning lättare kan upptäcka vilda djur vid sidan av vägen.

Självvärdering
Målet är uppnått när eleven kan bedöma sin förmåga eller sina begränsningar när det kommer till: att kunna köra på landsväg av varierande typ i olika hastigheter. att kunna göra av- och påfarter samt omkörningar. att kunna utföra vändningar och parkeringar samt redogöra för de speciella risker som är förenade med körning på landsväg.

Genomförande:
Först går läraren igenom de risker som förekommer på landsväg med hjälp av verktygslådan. Sedan instrueras eleven under körning. Läraren ger först högersvängar sedan vänstersvängar samt omkörningar om tillfälle ges. Vid omkörning ska eleven kunna bedöma längden, omkörande bilens fart, egen fart om det är möjligt och öka den och hur fri är sikten, sedan använder sig av tre steg omkörning `förbereda omkörning, köra om och styra in när eleven ser omkörande bilen  backspegeln` Eleven får träna tills hon klarar övningen självständigt. Som hjälpmedel använder vi PVL moment 11 och Körhäftet 3 s. 4-35. Körkortsboken s. 75-105. Lk s.129-152.

Hänvisning Kursplan B: 2 kap. 2§ punkt 1 strecksats 1,3,8,11-13. punkt 3,5 3 kap. 2§ punkt 2-10.  

 Övningsområde 
Varierad landsväg med avfarter till höger och vänster, med bra och dålig sikt t.ex. gamla Enköpingsvägen mellan Kungsängen och Jakobsberg.

Övning 12

Motorväg

a) avsökning/ riskbedömning
b) hastighetsanpassning
c) motorväg
d) motortrafikled 

Syfte: 
Att göra eleven medveten om riskerna och hur denne kan undvika dem vid körning  på motorväg/motortrafikled. Med detta som grund få eleven att, genom tidig avsökning och därmed tidiga beslut få eleven agera trafiksäkert, i både offensiva och defensiva situationer. 

Målet är uppnått när eleven självständigt kan:  Eleven kan välja rätt hastighet vid påfart med hänsyn till trafikrytmen på motorvägen. Hon skall ge tecken tidigt och söka av både framåt och bakåt och kunna avgöra om det är en påfart eller om det blir ett eget körfält. Eleven skall välja höger körfält för körning på motorväg och det vänstra vid omkörning om hastigheten överstiger 70 km/h. Eleven skall hålla rätt avstånd till framförvarande (tresekundersregeln eller tomregeln 70 km/70 m och 90 km/90 m). Eleven skall använda backspeglarna ofta, gärna var 10:e sekunder. Hon skall upptäcka fordon som håller lägre hastighet i god tid så att hon kan planera en omkörning utan att behöva tappa tempo. Eleven skall hålla ordentligt avstånd i sidled under omkörning och inte gå tillbaka till höger körfältet förrän det omkörda fordonet syns i den inre backspegeln. Eleven skall kunna köra av motorvägen och upptäcka avfarterna i god tid samt ge tecken tidigt före avfart. Hon skall inte sakta in förrän bilen kommit ut på avfartssträckan. Eleven skall ha god uppsikt bakåt vid inbromsningen och hinna växla ner före eventuella kurvor och korsningar på avfarten samt använda hastighetsmätaren så att hon inte riskerar fartblindhet. Eleven skall kunna vända med hjälp av de trafikplatser som finns i anslutning till dessa vägar.

Självvärdering Målet är uppnått när eleven kan värdera sin förmåga eller sina begränsningar när det kommer till: att kunna utföra på- och avfart. att kunna tillämpa de särskilda regler som gäller på motorväg och motortrafikled.

Genomförande:
Först går läraren igenom risker och mål med hjälp av verktygslådan. Sedan får eleven pröva med hjälp av instruktioner från läraren, och vid behov demonstrerar läraren övningen. Eleven tränar tills hon klarar det självständigt. Som hjälpmedel använder vi PVL moment 12 och Körhäftet 3 s. 19-21. Kkb 106-111. Lk s.153-156.

Hänvisning Kursplan B: 3 kap. 2§ Punkt 1-10

Övningsområde Från Jakobsberg norrut och söderut finns det bra möjligheter till motorväg körning mot Kallhäll, Kungsängen och mot Barkarby och Hjulsta korset, och där finns det bra möjlighet också för omkörning och körfältsbyte på motorvägen.  

Övning 13

Mörker

a) avsökning/ riskbedömning
b) hastighetsanpassning
c) mörkerdemonstration
d) möte 
e) omkörning 
f) parkering 
g) nedsatt sikt 

Syfte: 
Att köra bil i mörker är alltid förenat med en viss osäkerhetsfaktor. Syftet är att öka elevens förståelse för de speciella risker som föreligger vid körning i mörker och hur denne kan undvika dem. 

Målet är uppnått när eleven självständigt kan:  Eleven kan välja rätt belysning efter mörker samt växla mellan hel och halvljus vid möte av fordon. Växlingen av ljus skall ske så att den mötande inte riskerar att bli bländad. Eleven skall kunna välja rätt hastighet med hänsyn till den nya siktsträckan och slå på helljuset igen vid mötesögonblicket samt hålla blicken riktad mot höger kant under mötet och vara beredd på uppdykande hinder. Eleven skall placera fordonet mitt emellan mittlinjen och kantlinjen för större säkerhet. Eleven skall veta att man bländar av då man hunnit ikapp mötande fordon när belysningen når reflexerna bak, så man inte bländar i speglarna. Eleven skall kunna köra om i mörker och kunna ta hjälp av reflexer för att veta hur vägens sträckning går och när det är lämpligt att utföra omkörning. Hon skall kunna ta hjälp av framförvarandes ljuskägla. Eleven skall slå på helljuset igen när hon kommit upp jämsides med det andra fordonet vid omkörningen och gå tillbaka in på höger sida när den bakomvarande syns i inre backspegeln så att omkörningen inte blir för snäv. Eleven skall känna till att man kan ta hjälp av mötande ljus vid kurvor och backkrön om man snabbt bländar av så att man lättare upptäcker mötande och siluetten på eventuella gående.

Självvärdering
Målet är uppnått när eleven kan bedöma sin förmåga eller sina begränsningar när det kommer till: att kunna köra i mörker. att ha kunskap om de särskilda risker som är förenade med mörkerkörning. att kunna välja säker plats för stannande och parkering.

Genomförande:
Eleven får vid demonstration uppleva olika siktsträckor vid mörker. Eleven får med hjälp av instruktion utföra en körning med ljusbehandling i mörker. Eleven tränar tills man kan det självständigt. Under den mörka perioden av året är denna övningen är obligatorisk Som hjälpmedel använder vi PVL moment 13 och Körhäftet 3 s. 22-27. Kkb s. 149-163, Lk s.157-166.

Hänvisning:
Kursplan B: 3 kap. 2§ punkt 1-10, 4 kap. 2§ punkt 1-3 Undervisningsplan teori lektion 6.  Övningsområde: Lång, mörk raksträcka för mörkerdemonstration t.ex. Lennartsnäs i kungsängen.

Övning 14

Halt väglag

a) trafikövningsplats
b) tillämpning

Syfte: 
Hjälpa eleven att omvandla teoretiska kunskaper till praktisk färdighet i halt väglag  Målet är uppnått när eleven självständigt kan: Eleven kan utföra igångsättning och acceleration på halt underlag och anpassa växel och gaspådrag för minimalt hjulspinn. Känna igen och kunna använda rätt teknik för att häva sladd vid bromsning på halt underlag. Välja rätt hastighet med hänsyn till väggrepp, spårval, trafik och vägbredd. Eleven skall också vara bredd på andra trafikanters svårighet att kunna stanna vid halka och vara bredd på att kanske få stanna själv även om inte lagen kräver det vid t ex. körning på huvudled som ju oftast är skottade långt innan smågatorna är det. Självvärdering Målet är uppnått när eleven kan redogöra för sin förmåga eller sina begränsningar när det kommer till: att kunna välja rätt hastighet med hänsyn till väggrepp, trafik och bilens däckutrustning. att kunna välja placering med hänsyn till andra fordon, väggrepp och vattenfyllda slitspår. att bli riskmedveten och inta rätt beredskap inför plötsligt uppdykande faror, samt att kunna lägga stor vikt vid att läsa av vägen, så att upplevelsen av plötsligt uppdykande halka minskas.

Genomförande:
Övningarna genomförs med speciellt utbildade instruktörer ute på en halkbana vid Stora Holm, Kinnekulle eller Jönköping. När tillfälle ges vintertid kan eleven få prova att göra en hastig inbromsning på lugn gata eller parkering för att känna om underlaget är halt, och vad som då sker med bilen. Som hjälpmedel använder vi PVL moment 14 och Körkortsboken s. 165-177, Lk s, 167-174. Körhäftet 3. 28-31.

Hänvisning: Kursplan B: Kap. 2, 2§ punkt 1 strecksats 1, 5, 8-13. Punkt 4,5. Kap. 3 2§ punkt 5, 7-10. Kap. 4 2§ punkt ;4.

Övningsområde:
14a görs på trafikövningsplats. 14b görs på de vägar som normalt används vid utbildningen.

Övning 15

Stadstrafik

a) tillämpning
b) utbildningskontroll

Syfte: 
Eleven skall självständigt visa sin förmåga att på ett trafiksäkert, miljöanpassat och planerat sätt samspela med andra trafikanter i mer krävande stadstrafik.  Förstå vikten av att utföra enklare kontroller på fordonet som är viktigt för trafiksäkerheten och miljön.  Målet är uppnått när eleven självständigt och under realistiska förhållanden kan:  Målet är uppnått när: Eleven självständigt kan köra defensivt och planera/inta bromsberedskap med hänsyn till andra trafikanters eventuella felbeteenden, plötsligt uppdykande faror, egen erfarenhet och rutin samt trafikregler. Eleven skall visa gott omdöme och medverka till att olyckor förebyggs genom att samspela med andra trafikanter. Hon skall kunna köra mot olika mål och om hon kommer fel skall hon kunna vända på ett riktigt sätt utan att störa övrig trafik. Hon skall även kunna parkera bilen på alla godtagbara rätt.

Självvärdering Målet är uppnått när eleven kan värdera sin förmåga eller sina begränsningar när det kommer till: att självständigt kunna tillämpa tidigare inlärda färdigheter i tät och intensiv trafik. att kunna följa anvisningar, köra mot mål samt lösa givna vändnings- och parkeringsuppgifter. att med sitt körsätt minska koldioxidutsläppen som belastar miljön. att kunna lägga stor vikt vid hastighetsanpassning, dolda faror och förmågan att samspela med övrig trafik.

Genomförande:
Läraren ger eleven vägbeskrivningar i områden med varierande stadstrafik Eleven skall nu självständigt utföra sin körning, kunna följa skyltar mot mål och vid fel körning kunna vända bilen och komma tillbaka till rätt väg igen. Eleven får också parkera självständigt. I början kan man använda berättande körning från elevens sida. Självvärdering. Som hjälpmedel använder vi PVL moment 15 och Körhäftet B, s. 36-38.

Hänvisning: Kursplan B: kap. 2 2§ punkt 1 strecksats 14, punkt 3. Kap.3 2§ punkt 1-10 Kap. 4 2§ punkt 1.

Övningsområde  Områden med tät trafik, centrala stadsdelar, där eleven får möjlighet att följa  anvisningar, göra vändningar och välja olika typer av parkeringar t.ex. Folkungevägen, Engelbrekts vägen, Margareta vägen, Sturevägen, ynglingaåren, Vasavägen, Frihetsvägen.

ÖVNING 16  

Landsväg  

a) Tillämpning
b) Utbildningskontrol

Syfte
Att lärare och elev skall få bekräftat att eleven utan störningar gentemot medtrafikanter och lagbestämmelser självständigt och trafiksäkert kan köra på ett miljöanpassat sätt.

  Mål:
Målet är uppnått när: Eleven kan upptäcka och identifiera och förutse förrädiska situationer på landsväg hon skall på ett säkert sätt kunna göra av- och påfarter på högfartsvägar samt samspela med övrig trafik, speciellt bakomvarande vid korsning och omkörningar. Eleven skall veta när en vänstersväng blir för riskfylld och kunna åka och vända på första lämpliga ställe, eller hitta ett ställe före korsningen så att hon kan tömma av trafiken för att minska riskerna. Eleven skall kunna användas sig av ett miljöanpassat körsätt.  

Självvärdering: Målet är uppnått när eleven kan bedöma sin förmåga eller sina begränsningar när det kommer till: att under realistiska förhållanden, kunna köra mot mål och därvid kunna tillämpa tidigare inlärda färdigheter i varierande trafikmiljöer på landsväg. att med sitt körsätt minska koldioxidutsläppen.

Hänvisning
Kursplan B: kap 2 2§ punkt 3, 4. kap. 3 2§ punkt 1-10.

Genomförande Eleven skall självständigt med hjälp av lärarens vägbeskrivning köra på landsvägar av varierande typ och hastighet och kunna planera och samarbeta efter övrig trafik. PVL moment 16 och körhäftet 3, s.32-38 kkb s.253-285, Lk s. 111,131-136, 144, 175-187

?
                           

RM IT Consulting & Education